Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 13/12/2023

Allmänt

Van de Velde bryr sig om din integritet. Därför vill vi informera dig så utförligt som möjligt om vad som händer med de personuppgifter som du anförtror oss. Denna sekretesspolicy (nedan kallad 'Policy') innehåller all information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem, hur länge vi lagrar dem, vilka dina rättigheter är och hur du kan utöva dem.

Vilka är vi?

Dina personuppgifter samlas in i butiker, vid Van de Velde-evenemang och på Van de Veldes webbplatser www.mariejo.com, www.primadonna.com, www.andressarda.com, www.lincherie.nl och www.rigbyandpeller.com (nedan kallade 'Webbplatsen'), som drivs av Van de Velde NV, ett bolag enligt belgisk lag med säte på Lageweg 4, 9260 Schellebelle, Belgien och med organisationsnummer 0448.746.744 (nedan kallat Van de Velde, vi eller vi). Alla hänvisningar till Van de Velde i denna policy gäller även Van de Velde NV:s europeiska dotterbolag, som finns förtecknade här.

Van de Velde är registeransvarig för dina personuppgifter. Detta innebär att Van de Velde bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dina personuppgifter.

När gäller denna policy?

När du använder en webbplats, deltar i ett Van de Velde-evenemang, registrerar dig för direktmarknadsföring i butiken eller har skapat en profil, förutsätts du ha läst, accepterat och följt denna policy, de allmänna villkoren och cookiepolicyn (tillsammans 'Villkoren'). Om du deltar i ett Van de Velde-evenemang, om du registrerar dig för direktmarknadsföring eller om du har skapat en profil i butiken eller på en webbplats kan du läsa villkoren på dessa platser.

Alla personuppgifter som Van de Velde samlar in under ditt besök i en Van de Velde-butik, när du deltar i ett Van de Velde-evenemang eller besöker webbplatsen kommer att behandlas i enlighet med denna policy.

Van de Velde skyddar din integritet och agerar i enlighet med bestämmelserna i den belgiska lagen om skydd av personuppgifter (lagen av den 30 juli 2018 om skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter) och EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 ("AVG"). Vi ber dig läsa denna policy så att du vet hur personuppgifter samlas in och behandlas av oss på webbplatsen, på evenemang och i butiker.

Vem skyddas av denna policy?

Denna policy gäller endast de personuppgifter som Van de Velde behandlar i egenskap av registeransvarig (se kapitlet "Vilka är vi?"). Denna policy gäller för behandlingen av personuppgifter från våra konsumenter (privatpersoner) och kunder (företag) i samband med våra produkter och tjänster. Denna policy gäller även när du besöker våra kontor, butiker eller webbplatser, använder våra appar, deltar i marknadsundersökningar, undersökningar, tävlingar, kampanjer eller evenemang eller på annat sätt använder våra produkter och tjänster. Personuppgifter om tidigare konsumenter och kunder kommer att hanteras och skyddas så noggrant som möjligt i enlighet med denna policy.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Uppgifter som du lämnar till oss i våra butiker och vid våra evenemang:

Följande personuppgifter kan samlas in i Van de Velde-butiker och evenemang. Om du fyller i ett "Håll mig informerad"-kort kan du fylla i följande uppgifter: namn, adress, e-postadress, födelsedatum, favoritbutik, telefonnummer och Shape-ID. När du skapar ett Shape ID kan du fylla i följande ytterligare information: storlek, födelsedatum och Shape ID. Om du deltar i ett av våra evenemang ska du lämna följande information: namn, adress, e-postadress, födelsedatum, favoritbutik, telefonnummer..

Uppgifter som du lämnar till oss genom att använda våra tjänster:

Du kan också ge oss personuppgifter genom att använda våra tjänster. Personuppgifter kan komma att samlas in, inklusive namn, adress, kön, ålder, civilstånd, e-postadress, ekonomiska egenskaper, bostadsort, fast telefonnummer, mobiltelefonnummer, storlek, volym och omkrets på bröstet, kroppsform samt köphistorik. Detta sker till exempel när du gör en beställning på webbplatsen, registrerar dig som kund, prenumererar på någon av följande tjänster: elektroniskt nyhetsbrev, MMS-marknadsföring (via din mobiltelefon) eller pressmeddelanden, när du ringer till vår kundtjänst eller skickar ett brev, meddelande, chatt eller e-post till oss.

Uppgifter som du lämnar till oss genom att använda vår webbplats:

Som en del av sina normala funktioner samlar Van de Veldes webbserver in följande information från alla som besöker en webbplats: din IP-adress, din internetleverantör, din webbläsares programvara, typ och språk, den sökmotor och de sökord du använde för att hitta webbplatsen, datum och tid då du besökte webbplatsen, de sidor på webbplatsen som du besökte, sidorna på andra webbplatser från vilka du länkade till webbplatsen. Denna information samlas in med hjälp av cookies. Du hittar mer information om cookies i vår Cookie Policy.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Van de Velde behandlar dina personuppgifter för olika ändamål och behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för det avsedda ändamålet.

Vi använder personuppgifter när det är nödvändigt för att:

 1. behandla en beställning;
 2. tillhandahålla varor, tjänster och/eller information som du begär;
 3. tillhandahålla information, varor och tjänster som erbjuds via vår webbplats för fakturering och leverans av en beställning;
 4. övervaka och utföra finansiella transaktioner i samband med betalningar som du gör online;
 5. administrera ditt konto hos oss;
 6. övervakning av data som laddas ner från vår webbplats;
 7. mäta och övervaka användningen av denna webbplats, förbättra webbplatsens kvalitet och innehåll
 8. anpassa innehållet och layouten på denna webbplats.
 9. För att förbättra Van de Veldes produkter och tjänster.
 10. För att organisera våra evenemang och bjuda in dig till dessa evenemang;
 11. anordnande av tävlingar;
 12. skicka personlig kommersiell information via Whatsapp;
 13. erbjuda live shopping-videor;
 14. följa de rättsliga eller regleringsmässiga bestämmelser som är tillämpliga på oss;
 15. tillhandahålla allmän eller direkt marknadsföring till dig;
 16. profilering (för att kunna skicka personlig kommersiell information till dig);
 17. målinriktning på onlineplattformar;
 18. lagrar din passform och/eller kroppsform för att bättre kunna hjälpa dig vid ditt nästa köp och/eller för forskningsändamål.
 19. boka för 'Reserve & Fit'-reservation som du gör hos en oberoende återförsäljare av Van de Velde.
 20. Behandla en beställning som du gör hos en oberoende återförsäljare av Van de Velde.

Behandling av personuppgifter i kategorierna 1-5 är nödvändig för att fullgöra det avtal som du ingår med Van de Velde.

Personuppgifter i kategorierna 6-13 behandlas inom ramen för Van de Veldes legitima intressen att behandla dessa personuppgifter, inklusive förebyggande av bedrägeri eller missbruk av tjänster, marknadsundersökningar, förbättring av webbplatsen, organisering av evenemang och tävlingar samt erbjudande av live shopping-videor. I dessa fall strävar Van de Velde alltid efter en balans mellan våra legitima intressen och din integritet.

Behandling i kategorierna 15 och 19 sker endast om du har gett ditt tillstånd.

Kategori 20: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra det avtal som du ingår med en av Van de Veldes oberoende återförsäljare.

Ytterligare information om vår direktmarknadsföring (15):

Van de Velde kommer att skicka dig (personlig) kommunikation om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kan komma att kontakta dig (1) genom att skicka ett brev till din hemadress, (2) genom att ringa dig eller skicka ett meddelande till dig på det telefonnummer som du har gett oss, eller (3) genom att skicka dig ett e-postmeddelande med information om evenemang, kampanjer, åtgärder, produkter, tjänster och/eller tävlingar. Om du föredrar att inte få marknadsföringsmeddelanden från oss eller om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för direktmarknadsföring kan du när som helst välja bort detta genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu.

Ytterligare information om användningen av FitQuiz (2):

Du kan fylla i FitQuiz på våra webbplatser utan att behöva skapa en profil. Om du vill få råd om storlek för våra produkter ska du ange följande information i FitQuiz:

 • Kön;
 • Referensklädesplagg eller varumärke;
 • Bh-storlek;
 • Kroppstyp;
 • Önskad passform;
 • E-postadress;
 • När du har lämnat dessa uppgifter kan dessutom alla produkter som du tidigare har köpt från Van de Velde kontrolleras för att ge dig optimala råd om storlek och stil.

FitQuiz genererar specifika råd om storlek och stil baserat på dina svar på frågorna, statistiska metoder och anonymiserade uppgifter om köp och returer.

I slutet av FitQuiz kommer du att bli ombedd att ange en e-postadress till vilken vi kan skicka dina personliga råd om storlek och stil. Du kan också skicka din önskade storlek från FitQuiz till din varukorg i vår webbutik. De uppgifter du lämnar kommer att lagras på grundval av den e-postadress som du anger i slutet av frågesporten.

Vi använder uppgifterna från FitQuiz uteslutande för följande ändamål:

 • Ge storleksråd om våra produkter i realtid;
 • Ge storleksråd för våra produkter via e-post (endast en gång);
 • Ge storleksråd för våra produkter i vår webbutik;
 • Analysera köp- och returuppgifter kopplade till FitQuiz-resultaten;
 • Optimering av den allmänna kvaliteten på de mekanismer genom vilka dessa tjänster tillhandahålls.

De insamlade uppgifterna säljs inte till eller delas inte med tredje part, vilket beskrivs närmare i avsnittet ""Delar eller säljer vi dina personuppgifter?"" i denna policy. Efter en månad anonymiseras de uppgifter som samlas in genom FitQuiz automatiskt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör allt vi kan för att skydda din integritet och dina personuppgifter på våra kontor, i våra butiker och på vår webbplats. Van de Velde använder en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Våra anställda är utbildade för att hantera dina personuppgifter på rätt sätt. För varje projekt som innebär behandling av personuppgifter görs dessutom en bedömning av säkerheten och skyddet av dessa uppgifter, alltid med hänsyn till dina intressen. Vår säkerhetspolicy för intern information, våra säkerhetskrav och förvaltningsstandarder övervakas också av våra anställda.

Vi använder också specialiserade profiler som ansvarar för säkerheten i vårt nätverk, vår infrastruktur och våra informationssystem. Dessutom använder vi olika typer av tekniska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, obehörig användning, förlust eller stöld, bland annat genom lösenordsskydd, brandväggar, antivirusprogram och åtkomstkontroll för våra anställda. Ingen metod för att överföra eller lagra data är dock idiotsäker. Om en personuppgiftsincident skulle inträffa med negativa konsekvenser för dig kommer du därför att underrättas personligen under de omständigheter som föreskrivs i lagen. Om du har en kommentar om säkerhet, vänligen kontakta oss på privacy@vandevelde.eu.

Delar eller säljer vi dina personuppgifter?

Vi säljer eller delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, såvida inte:

 • till företag som är juridiskt anslutna till Van de Velde och som är etablerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller USA. Dina personuppgifter delas med dessa företag för samma ändamål som anges i denna policy. Dessa företag betraktas som gemensamt registeransvariga i detta sammanhang.

Du kan få en förteckning över dessa företag på begäran. För att göra det, skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu. Du kan också ta del av denna lista på Van de Veldes webbplats under "Investors, Group structure".

 • till en oberoende detaljhandelspartner om du går in på webbplatsen och gör ett köp via en länk från den berörda oberoende detaljhandelspartnern.
 • Till en rättsinnehavare som förvärvar hela eller delar av Van de Velde.
 • Till erkända finans- eller bankinstitutioner vars ingripande är nödvändigt för att betalningsprocessen ska fungera smidigt.
 • Till anställda vid ettkreditupplysningsföretag. Vi förbehåller oss rätten att begära information om dig från andra tredje parter, t.ex. kreditupplysningsföretag. Vi lägger till den informationen till den information om dig som vi redan har behandlat. Detta gör det möjligt för oss att: (1) erbjuda dig varor eller tjänster, (2) förbättra och underlätta din köpupplevelse och (3) hjälpa till att förhindra penningtvätt och bedrägeri.

Om vi gör en sådan begäran kommer vi att informera dig först och låta dig veta om begäran kommer att lagras i en kredituppgift.

 • om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi anser att det är nödvändigt för att förhindra bedrägeri eller cyberbrott, eller för att skydda vår webbplats eller någon annans rättigheter, egendom eller personliga säkerhet. (Vi hänvisar till avsnittet "Vad använder vi dina personuppgifter till?").
 • om det är nödvändigt för att ge dig våra tjänster.

A) Vissa av våra databaser kan nås av eller överföras till tredje parter som arbetar för vår räkning och som hjälper oss att tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Dessa inkluderar vår säljpersonal, oberoende återförsäljare och våra tjänsteleverantörer för webbhotell, molntjänster eller underhållstjänster. Dessutom hjälper oss olika posttjänster att leverera de paket som du beställer från oss (t.ex. UPS, DHL, De Post-La Poste, Post NL osv.). Överföringen av dina uppgifter sker endast för de syften som anges i denna policy och är begränsad till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra vår uppgift. Vi ser till att de, liksom vi, hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt och att de hanterar dem med respekt och omsorg. Vi tillhandahåller lämpliga avtalsgarantier.

B) Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kan vi anpassa vår kommunikation och våra annonser online baserat på den information du ger oss. I detta sammanhang gör sociala medier det möjligt för oss att informera dig om relevant information, uppdateringar och marknadsföringsinnehåll (t.ex. reklam baserad på liknande profiler). Dessutom gör sociala medier det möjligt för oss att fungera som ett kundservicecenter (t.ex. om du använder sociala medier för att kontakta oss). Observera att sociala mediekanaler har sina egna sekretess- och cookiepolicyer, så de personuppgifter som du lämnar till dem omfattas av dessa policyer och inte av våra.
C) Om du deltar i chatten om live shopping-videor kommer de personuppgifter du lämnar att omfattas av Bambusers integritetspolicy, som kan nås via den här länken.

 • Om vi eller den tredje parten har legitima intressen för överföring. Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter på grundval av en bedömning av dina rättigheter och friheter. Du kommer alltid att informeras om detta på ett öppet sätt (såvida det inte rör sig om rättsliga undantag).
 • om du ger ditt samtycke. I alla andra fall där vi överför dina uppgifter till tredje part kommer vi att skicka ett öppet meddelande för att informera dig om vem den tredje parten är och orsaken till överföringen och behandlingen av uppgifterna. Om det krävs enligt lag kommer vi att begära ditt uttryckliga samtycke för att göra detta.

För alla dataöverföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi, genom lämpliga skyddsåtgärder som ingår i avtalet eller andra åtgärder, att dina uppgifter får en adekvat skyddsnivå som liknar den som de skulle få inom EU, i enlighet med europeiska regler.

Vi kan också dela anonyma, aggregerade statistiska uppgifter för kommersiella och interna/externa rapporteringsändamål. Till exempel uppgifter om vem som besöker vår webbplats för att beskriva våra tjänster för potentiella partners, annonsörer, sponsorer och andra respektabla tredje parter samt för andra lagliga ändamål. Dessa statistiska uppgifter innehåller ingen information som identifierar dig.

Om du har några frågor om behandlingen av dina uppgifter av sådana tredje parter ber vi dig att kontakta den tredje parten i fråga. Om sådan behandling går utöver de syften som Van de Velde fastställt är tredje part helt ansvarig för denna behandling och Van de Velde kan under inga omständigheter hållas ansvarig för denna behandling.

Vilka är dina integritetsrättigheter och hur kan du utöva dem?

En översikt över dina rättigheter:

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera ("rätt att glömma") dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att invända mot användningen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Du har också rätt att begära en kopia av alla dina personuppgifter som vi behandlar, i den mån det är tekniskt möjligt. Du har också rätt till dataportabilitet.

Praktiska aspekter:

Hur utövar du dina rättigheter? Om du vill utöva dessa rättigheter eller begära ytterligare information om dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@vandevelde.eu. För att utöva din rätt till tillgång och för att förhindra att dina personuppgifter avslöjas utan tillstånd måste din identitet kontrolleras. Vid tvivel eller oklarheter kommer vi först att be dig om ytterligare information (t.ex. en kopia av ditt identitetskort).

Vad måste du betala? Du får utöva dina rättigheter till skydd av privatlivet kostnadsfritt, såvida inte din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt på grund av att den är upprepad. I det här fallet har vi i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen rätt och möjlighet att ta ut en rimlig avgift av dig (mot bakgrund av de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den begärda informationen eller kommunikationen) eller att avslå din begäran.

På vilket sätt får du ett svar? Om du skickar in din begäran elektroniskt kommer den begärda informationen att lämnas till dig elektroniskt när det är möjligt, om du inte begär något annat. Vi kommer i alla fall att ge dig ett svar som är kortfattat, öppet, tydligt och lätt att förstå.

När får du ett svar? Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt och i alla fall inom en månad efter mottagandet. Beroende på hur komplicerad begäran är och hur många ansökningar som inkommit kan denna period vid behov förlängas med ytterligare två månader. I så fall kommer vi att meddela dig om en sådan förlängning inom en månad efter att vi mottagit begäran.

Slutligen har du rätt att lämna in ett klagomål till en lokal tillsynsmyndighet eller till den belgiska dataskyddsmyndigheten (vår ledande tillsynsmyndighet) i samband med Van de Veldes behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till den belgiska dataskyddsmyndigheten finns nedan: Drukpersstraat 35, 1000 Bryssel. +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi får enligt lag inte behålla personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det syfte för vilket uppgifterna samlades in. Lagringstiden kan därför variera beroende på behandlingens art. Här är några exempel: I allmänhet kommer vi att behålla dina personuppgifter i fem år efter din senaste inloggning eller transaktion med Van de Velde. Personuppgifter som samlas in för tävlingar sparas endast i ett år efter det att tävlingen har avslutats. För de marknadsföringsändamål för vilka du har gett ditt tillstånd kommer dina kontaktuppgifter att sparas av oss så länge du inte återkallar ditt tillstånd. Slutligen måste vi behålla dina uppgifter under en viss tid för att följa vissa lokala lagar, för att uppfylla våra bokförings- och skatteförpliktelser.

När den tillämpliga lagringsperioden har löpt ut kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras.

Hur håller du dig informerad om ändringar i denna policy?

Van de Velde förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller radera denna policy, helt eller delvis, när som helst och efter eget gottfinnande. Detta kan vara nödvändigt med tanke på marknadsutvecklingen eller nya behandlingsaktiviteter som vi genomför. Vi ber dig därför att regelbundet kontrollera om denna policy har ändrats. Om du använder en webbplats efter en ändring av denna policy anses du ha accepterat ändringen, oavsett om du har läst denna policy eller inte.

Om du inte accepterar denna policy bör du omedelbart lämna den webbplats där du läser denna policy. Du får inte skapa en profil eller ta emot direktmarknadsföring om du inte accepterar denna policy.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har några frågor, förslag eller kommentarer om denna policy eller vår användning av din information kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@vandevelde.eu.

Du kan också kontakta oss på följande adress:

Van de Velde NV - Lageweg 4, 9260 Schellebelle, Belgien - Ondernemingsnummer: 0448.746.744